maandag 5 november 2012

Deze blogspot is speciaal gemaakt voor leerlingen VMBO 1. De vakken aardrijkskunde en geschiedenis zullen hier aan bod komen.

We gaan het hebben over migratie in Nederland. Eerst zullen we kijken naar de geschiedenis van migratie in Nederland en daarna zullen we kijken waar ze vandaan komen en waarom ze hierheen komen.

Opdracht 1:
a. Maak een tijdslijn met de onderstaande migratiestromen die naar Nederland zijn gekomen. Zoek zelf wanneer ze hier naartoe zijn gekomen.

b. Bekijk per migratiestroom waarom ze naar Nederland zijn gekomen.
  1. Migranten uit zuid-Europa
  2. Hugenoten
  3. Germanen
  4. Migranten uit noord-Afrika
  5. Migranten uit oost-Europa

Opdracht 2:

Tegenwoordig moeten mensen om in Nederland te mogen wonen een inburgeringscursus doen. Bij de volgende link kan je zelf zo'n cursus href="http://educatie.ntr.nl/nationaleinburgeringtest/">http://educatie.ntr.nl/nationaleinburgeringtestlink> doen. Maak de cursus en noteer je cijfer.